رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام سرویس خودرو ها

محفل آرا با اعمال نظارت دقیق و کامل بر سرویس دهندگان خودرو با دوربین های مداربسته و انواع سنسور های تشخیص آلودگی ویروسی رعایت بهداشت امکان 100% تضمین بهداشت را فراهم کرد . امید است بتوانیم از این طریق انتقال آلودگی را به صفر برسانیم